Thông tin hỗ trợ

Giới thiệu và mô tả các lệnh có thể sử dụng trong khi chat

/find

Sử dụng lệnh "/tim từ khóa" để tìm các đoạn hội thoại trong phòng chat có từ khóa tương ứng.
Ví dụ: Để tìm người mua trong phòng chat Hà Nội, bạn chỉ cần vào phòng chat Hà Nội và gõ lệnh /tim can mua hoặc /tim can ban để tìm người đang rao bán BĐS. Có dấu khoặc không dấu đều được.
Sau khi tìm, để quay lại nội dung chat ban đầu, chỉ cần gõ lệnh /tim

/giphy

Sử dụng lệnh /hinh từ khóa để đăng một tấm hình động từ giphy.com vào cửa sổ chat. Chú ý: hình được đăng là ngẫu nhiên, chức năng này chỉ nhằm mục đích vui vẻ, từ khóa phải viết bằng tiếng Anh

/help

Sử dụng lệnh /lenh để hiện thị nhanh cửa sổ hỗ trợ các lệnh trong chat

/leave

Dùng lệnh này để ra khỏi phòng chat hiện tại. Cú pháp lệnh: /roiphong hoặc rời phòng và để lại lời nhắn /roiphong chúc cả nhà ngủ ngon nhé

/me

Use this command followed by a short message, to display that message in third person.

/nick

Lệnh này dùng trong trường hợp phòng chat mở cho tất cả mọi người kể cả chưa đăng ký làm thành viên. Lệnh này dùng để đặt tên cho bạn khi vào phòng chat. Gõ lệnh /datten tên bạn (Chú ý: Tên phải gồm 2 từ, có khoảng cách).
Ví dụ: /datten Minh Khôi

/roll

Use this command to roll a dice. You can choose how many dices to roll and how many sides a dice will have by adding (n)d(n) where the first n is the number of dices and the second one is the number of sides. You can also specify modifiers: +n -y