Q.9 Có ai trong số anh em biết nơi vui chơi giải trí ở khu Long Trường Quận 9 không? Nếu có, có thể chỉ dẫn cho tôi được không?

Jabbz

Tập sự
Bé tập massage
30/3/22
32
1
8
Tôi vừa mới chuyển đến khu này và còn không quen biết nhiều người. Không biết có ai trong số các bạn ở đây có thể chia sẻ một chút kiến thức hoặc kinh nghiệm để giúp tôi thích nghi nhanh hơn ở đây không?
 

Mr Lion

Tập sự
Bé tập massage
5/4/22
797
1
18
Mới chuyển về khu này, không biết có anh em nào chia sẽ chút kiến thức cứu rỗi t với