Hỏi chỗ Massage ở Mỹ

Tiểu AKa

Tập sự
Bé tập massage
7/4/22
6
2
8
Credits
18
Points
6
Chuyện là đang thăm người thân bên Mỹ độ khoảng 1 tháng, muốn hỏi các bác chỗ thư giãn massage mệt giống các bác hay đi. Mình ở Minnesota, gần đây trời cũng khá lạnh nên cần chút hơi hám cho ấm lòng chiến sĩ ạ. Xin các cao nhân giúp 1 tay dù biết rằng yêu cầu hơi khó đắp ứng