Report 01 + 02 PLT

PhuocLocTho02

Tiểu Đệ Massage
15/3/22
5
0
6
Chào ae

Đi vào nội dung chính luôn em 01 da ngăm ốm
V1: cở chanh, không cho thoải mái.
V4: ko cho check.
Massage ko có lực, mong chờ service bù lại ai ngờ e chỉ biết sóc lọ, mà sóc ko cảm xúc. Ức chế ko lên nổi. Tip cho e ra nghỉ đổi số 02
Nghe trên mạng e này cũng ok, mong gở lại được không ngờ e này cũng vậy. V2 cở cam, ko lick ti, cũng chỉ biết sóc lọ. Quá ức chế với 2 e này

Tip xong rồi ra. Một tối quá đen