Rp Matxa trên D2

A Chuối

Tập sự
Bé tập massage
29/3/22
13
0
6
Đầu tiên mời các Bro vào bài Rp của Phú Điền https://congdongmasage.com/threads/matxa-d-ong-d2.1236/


Đồng ý với Bro vài đìu.
CSVC ok
Đào ok
Nhưng Bro Phú Điền nói khi "ra" em nó hút hết như Hấp Tinh Đại Pháp, cái này hoàn toàn ko có, vì mới hôm nay tui và thằng bạn đã đi check thử, chỉ có HJ ko có BJ lun chứ ở đó mà Hấp Tinh Đại Pháp.
Nhưng công nhận em làm có kinh nghiệm và fe^ thiệt đấy!!!

Đánh giá của tui:
CSVC: 6.5đ
Đào: 7đ