Massage khỏe Xin ít rp massage Joko và Emo Spa đi các bác

Zwielicht

Tập sự
Bé tập massage
28/3/22
42
1
8
Credits
247
Points
47
Hello anh em nghe bảo bên Phú Nhuận có Joko và Emp Spa làm khỏe nên đi thử. ên joko thi nghe bảo là đầu tuần làm ok, các ca gãy chất lượng không bằng. Bên Emo thì cuối tuần có các bé làm ổn hơn. Nên các bác cứ theo công thức đầu Tuần Joko cuối tuần Emo là ổn. Cả 2 bên đều khỏe thuần không có vuốt lướt gì thêm.

Joko thì cho sờ mó chút đỉnh nhưng lần này không cho gì luôn không biết bên này thay đổi cách làm việc hay do bé khó tính. Quản lý có biết điều này không. Còn bên Emo Phú Nhuận thì thấy nhiều bác bảo vuốt lướt được nhưng mà đi cũng không xơi múi được gì luôn

Cả 2 chỗ đều cho nhân viên mặc quần nhìn như kiểu quần giấy. Giờ không biết có thay đổi hay đổi chủ gì không mà nghe review 1 đằng đi 1 nẻo vậy các bác