massage emmy tân phú

  1. nigunim

    Massage Emmy khi đi là không muốn về

    Vào một chiều tà đi nhậu cùng đồng nghiệp về thì vô tình đi ngang khu Tân hương gần Tân Phú. Dòm lên thì thấy hình như là bảng hiệu tên là massage Emmy. Lúc đó trong người thấy rạo rực và dường như con quái vật đang chuẩn bị được đánh thức. Khi mà tăng ga bất ngờ và quyêt tam tới khám phá cơ sơ...