Q.Gò Vấp Dàn ktv 2k3 tại Heaven

Massage Heaven

Đã xác thực
Cơ sở
22/8/22
4
0
1
Khuyến mãi từ 11/11- 20/11 cho AE Cộng Đồng Ăn Chơi :

• Giảm giá vé 700-900k còn 500k
•Giảm giá vé 1200-1500k còn 1000k
•Đi nhóm 3 người giảm 50% vé ( bao gồm gói bd và Pool)1700411319131.png

1700411330575.png

1700411340886.png