Karaoke Tik Tok tại Cần Thơ

Nắng

Tập sự
Bé tập massage
10/3/22
71
5
8
Tiếp tục câu chuyện tiền offline với anh em cần thơ.
Đầu tiên là tập hợp anh em nhậu nhẹt, sau là nổi loạn. Thằng kuem Duy Phạm dẫn dắt đi , đúng là Cần Thơ thì karaoke không thua gì ở Sài Gòn anh em ơi
 
Last edited by a moderator: