Lần đầu Reviu mátxa Nha Trang

Tôi đi review

Tập sự
Bé tập massage
24/3/23
2
0
1
Points
shop10shop
Tôi đi quanh 1 vòng rồi nhưng không thấy địa điểm nào tốt ở Quinter QT Hoa Đá 179 Nữ Hoàng.
Người nói không có tư duy thượng lưu trong cách nói chuyện, hành xử vô văn hoá, giọng điệu thô lỗ và cách nói hơi ngổ ngáo, giá cả thì rất cao.
 

Alone

Tập sự
Bé tập massage
14/3/22
173
7
18
Points
shop121shop
mình cũng thấy v
 

F Men

Tập sự
Bé tập massage
30/3/22
147
2
18
Points
shop158shop
luxury cũng ngon hơn
 

Mabu113

Tập sự
Bé tập massage
4/4/22
301
0
16
Points
shop181shop
về đội hoa kiều
 

Gnash

Tập sự
Bé tập massage
31/3/22
289
2
18
Points
shop151shop
chúc bác may mắn