Lần đầu Reviu mátxa Nha Trang

Tôi đi review

Tập sự
Bé tập massage
24/3/23
2
0
1
Tôi đi quanh 1 vòng rồi nhưng không thấy địa điểm nào tốt ở Quinter QT Hoa Đá 179 Nữ Hoàng.
Người nói không có tư duy thượng lưu trong cách nói chuyện, hành xử vô văn hoá, giọng điệu thô lỗ và cách nói hơi ngổ ngáo, giá cả thì rất cao.