Mình xin giới thiệu một chỗ massage cao cấp

Mabu113

Tập sự
Bé tập massage
4/4/22
893
0
16
không biết có ai trong forum đã post chỗ này :

Nằm trên dg Kha Vạn Cân gần Cá Xấu Hoa Cà ,tên là Mass Thành Nghĩa
đi từ hướng bình triệu về nó nằm bên tay phải

các em ở trong này phục vụ chu đáo nhiệt tình giá phải trăng có HJ và BJ
theo mình thì chỗ này rẻ và chu đáo hàng trên trung bình.

nếu ai mà rẻo miệng thì có thể rủ các em đi ngoài . c ái này tuỳ năng khiếu của mỗi ng