Số 03 Plt2

PhuocLocTho03

Tập sự
Bé tập massage
15/3/22
2
0
1
Hôm trước Random gặp số 03. Bỏ qua phần massage, đi ngay vào phần sung sướng.
Em vào massage cởi luôn quần tui, nằm sấp. Em có màn massage ngược khá hay đủ phê.
HJ cũng khá, V1 cam, V4 ko check. Một số khá tốt tuy ngoại hình tạm tạm